Bezpłatne Seminarium - Praktyczne aspekty debiutu
z perspektywy spółek notowanych na GPW - Wrocław 28.09.2011 r.

PKF Consult jest partnerem merytorycznym serii 4 spotkań regionalnych o charakterze warsztatów, w ramach których skoncentrujemy się na tematyce związanej z przygotowaniem do debiutu giełdowego. Pierwszy z warsztatów odbył się w Krakowie.

Pragniemy Państwa zaprosić na drugie spotkanie, które odbędzie się 28 września we Wrocławiu.

Uczestnicy warsztatów poznają wszystkie elementy przygotowania spółki do upublicznienia na przykładzie notowanych spółek giełdowych i ich doradców. Dzięki temu będą mogli zapoznać się z zadaniami, jakie stoją przed doradcami w ramach przygotowania spółki do IPO, wyzwaniami oraz szczegółami współpracy na przykładzie prezentowanej spółki - aktualnego emitenta na Głównym Rynku GPW oraz NewConnect.

Prelegentem z ramienia PKF Consult będzie Wiceprezes Zarządu, Pan Mariusz Kuciński. Przedstawi on temat "
Rola audytora spólki - due dilligence, analiza sprawozdań finansowych, udział w przygotowaniu finansowej części prospektu emisyjnego spółki".

Organizator:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Termin i miejsce:

29.09.2011 r. w Wrocław

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących seminarium znajdują się pod poniższym  linkiem:

PROGRAM

 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gpw.pl/rynekgieldowy .