ALERT: Wycena wartości niematerialnych w kontroli cen transferowych

Wycena wartości niematerialnych w kontroli cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń w związku z podpisaną już przez Prezydenta ustawą zmieniającą przepisy w zakresie cen transferowych. Jedno z nich określa sposób oceny zgodności warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi, w tym kryteria porównywalności tych warunków umożliwiając również organom podatkowym dokonanie oceny i rekalkulacji ex post przyjętej ceny transferowej trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.