ALERT: Międzynarodowy transport towarów na gruncie ustawy o VAT

Na wstępie należy wskazać, że usługi transportu towarów z punktu widzenia podatku VAT dzielą się na:

  • krajowe,
  • wewnątrzwspólnotowe, czyli wykonywane pomiędzy różnymi państwami UE,
  • międzynarodowe, a więc rozpoczynające się w UE a kończące na terytorium państwa trzeciego bądź odwrotnie, których trasa na pewnym odcinku przebiega na terytorium Polski,
  • wykonywane w całości poza terytorium kraju (z wyłączeniem usług transportu wewnątrzwspólnotowego).”
Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.