27.05.2010 r. - Konferencja PID "Nowe standardy rad nadzorczych"

W dniu 27.05.2010 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Nowe standardy Rad Nadzorczych", organizowana przez Akademię Polskiego Insytutu Dyrektorów przy współpracy PKF Consult. Grupa Kapitałowa PKF Consult będzie reprezentowana przez Prezes Zarządu PKF Consult, Panią Ewę Jakubczyk - Cały, która przedstawi temat "Odpowiedzialność członków rady nadzorczej za sprawozdawczość finansową spółki - aspekty praktyczne. Studia przypadków".

Organizator:

Polski Instytut Dyrektorów

Termin i miejsce:

27.05.2010 r. w hotelu Gromada w Warszawie, na placu Powstańców Warszawy 2

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących konferencji znajdują się pod poniższym linkiem:

PROGRAM

Prelegent PKF Consult:

Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Wykładowca  z zakresu  rachunkowości i finansów na wyższych uczelniach (w tym SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości.  Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, spółek narodowych funduszy inwestycyjnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz i wycen. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy KIBR. Jest również członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Członek Komisji Nadzoru Audytowego. 
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pid.org.pl