25 kwietnia - Jak zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców usługami doradców?, Warszawa

 

Kiedy: 25 kwietnia 2013 r.

Gdzie: siedziba Business Centre Club w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (sala Hiszpańska)

Eksperci PKF: Marcin Grzywacz (Wiceprezes Zarządu PKF Consult), Paweł Goźliński (Wiceprezes Zarządu PKF Capital)

Cel debaty: Celem debaty jest podjęcie publicznej dyskusji o tym, jak budować relacje pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem doradczym w kontekście coraz bardziej dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych.

Tematyka: Globalizacja, postęp techniczny, nowe zjawiska socjologiczne stawiają współczesnym przedsiębiorcom zupełnie nowe wyzwania. Aby im sprostać konieczne staje się wypracowanie nowych modeli i narzędzi pobudzania rozwoju przedsiębiorczości, a jednym z głównych instrumentów w tym zakresie jest obszar szeroko rozumianych usług doradczych dla firm.