Zdalne zgromadzenie wspólników – przygotuj na nie swoją spółkę!

Epidemia koronawirusa COVID-19 przysporzyła niemałych problemów spółkom – nie tylko finansowych, ale i organizacyjnych. Ograniczenia w poruszaniu się, czy zalecenia rządu związane z pracą zdalną sprawiają, że wiele podmiotów musiało w znaczny sposób zmienić swoją dotychczasową organizację działań. 

Niestety obowiązujące przed epidemią przepisy nie były przygotowane na zmierzenie się z obecnie panującą sytuacją. W celu uniknięcia negatywnych efektów związanych z epidemią, ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań, które mają na celu przeciwdziałać paraliżowi decyzyjnemu w spółkach handlowych. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, czyli  ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.