Jednym z głównych celów projektu ustawy jest wprowadzenie regulacji uzupełniających pomoc dla przedsiębiorców, a przewidzianych dotychczas w  ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pliki do pobrania