Tarcza antykryzysowa – zmiany prawne i podatkowe

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w dniu 31 marca 2020 r. została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP.  W alercie przedstawiamy jej główne założenia w zakresie dostępnych rozwiązań pomocowych oraz istotnych zmian w prawie.