Stosowane zasady wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej PKF Consult są spójne z:

 • ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.)
 • krajowymi standardami wykonywania zawodu (uchwały nr 3430/52a/2019 z 21 marca 2019 r., 3798/54a/2019 z dnia 17 maja 2019 r., nr 1975/32a/2021 z 17 grudnia 2021 r. ,z późn. zm. Krajowej Rady Biegłych Rewidentów),
 • Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) (uchwała nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 25 marca 2019 r., z późn. zm.)
 • Krajowymi Standardami Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (uchwała nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 3 marca 2018 r.)
 • Międzynarodowym Podręcznikiem Standardów Zawodowych (IPSM) (Procedury PKF International) obowiązującym wszystkie firmy zrzeszone w sieci PKF.

System wewnętrznej kontroli jakości obejmuje procedury i zasady dotyczące m.in.:

- obowiązków wynikających z zapisów Krajowych Standardów Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 w zakresie:

 • obowiązków kierownictwa związanych z zapewnieniem jakości w firmie audytorskiej
 • stosowania odpowiednich wymogów etycznych
 • akceptacji i kontynuacji współpracy z klientem oraz poszczególnych zleceń
 • zasobów ludzkich
 • przeprowadzania zlecenia, w tym m. in. konsultacji, archiwizacji dokumentacji
 • kontroli jakości wykonania zlecenia
 • nadzorowania  

- obowiązków wynikających z przynależności do sieci PKF International, w tym:

 • zgodności stosowanych zasad i procedur z Międzynarodowym Podręcznikiem Standardów Zawodowych (IPSM)

- obowiązków wynikających z pozostałych standardów oraz przepisów dotyczących:

 • wymagań zawodowych
 • umiejętności i kompetencji
 • ustalania cen za usługi
 • monitorowania działania systemu kontroli jakości

Nadzór i monitoring stosowania zasad etycznych oraz zawodowych standardów w realizacji usług atestacyjnych i pokrewnych obowiązujących w firmie audytorskiej PKF Consult, ma na celu ocenę:

 • czy firma audytorska oraz działający w jej imieniu biegli rewidenci, wykonują zlecenia zgodnie ze standardami zawodowymi oraz wymogami regulacyjnymi i prawnymi
 • czy system kontroli jakości został odpowiednio zaprojektowany i skutecznie wdrożony
 • czy procedury i zasady kontroli jakości zostały odpowiednio zastosowane tak, iż dokumenty finalne wydawane przez firmę są w danych okolicznościach odpowiednie.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.