Komentarz autorstwa eksperta PKF (Dariusz Orczykowski - Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w Regionie Zachód), został opublikowany 27 października 2020 r. na portalu "prawo.pl".

"... Sądy jednoznacznie podkreślały, że wykorzystanie samochodu oznacza możliwość przemieszczania się samochodem służbowym przez pracownika, co nie jest możliwe bez poniesienia wydatków eksploatacyjnych (przykładowo wymiany opon, oleju), na ubezpieczenie pojazdu ale również paliwa, bez którego korzystanie z samochodu do celów prywatnych nie jest możliwe..."

Pełny komentarz eksperta PKF do artykułu:

Ekspert przytacza także wyrok NSA (sygn. II FSK 2050/17), z którego wynika, że jeżeli ustawodawca określa przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ryczałtowo, bez rozbicia na poszczególne koszty, które przy zwykłym użyciu pojazdu musiałby ponieść pracownik i nie wyłącza z tej kwoty wydatków na paliwo, to należy przyjąć, że określona ryczałtowo wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie wydatki związane z normalną eksploatacją samochodu, w tym także na paliwo. Na takie rozumienie przepisu wskazuje również powiązanie wysokości ryczałtu z pojemnością silnika samochodu.

Cały artykuł dostępny jest na stronie www.prawo.pl