PKF Consult członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

8 stycznia 2015 PKF Consult Region Zachód został przyjęty w poczet członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z numerem członkowskim 1743.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, założona w 1990 roku, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.

Głównymi celami i zadaniami Izby (zgodnie ze Statutem) jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców i organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz głównych zadań, Izba oferuje również prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby, reprezentowanie interesów przedsiębiorców, pracodawców oraz prowadzenie działań maksymalizujących potencjał firmy.

Wśród ponad 400 członków RIG, znajdują sie firmy reprezentujące różne rodzaje działalności. Więcej informacji o RIG można znaleźć na dedykowanym jej serwisie informacyjnym www.rig.katowice.pl .