PKF Audyt

Mariusz Kuciński

Prezes Zarządu, biegły rewident nr 9802
 

Prezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., biegły rewident, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.
 

e-mail: mariusz.kucinski@pkfpolska.pl

 

Rafał Barycki

Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 10744
 

Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., Dyrektor Oddziału Regionalnego Wrocław PKF Audyt, biegły rewident, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości.
 

e-mail: rafal.barycki@pkfpolska.pl

 

Marek Wojciechowski

Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 10984
 

Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., Dyrektor Oddziału Regionalnego Poznań PKF Audyt, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident. Związany z PKF Consult od 1999 roku. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 

e-mail: marek.wojciechowski@pkfpolska.pl

 

Bożenna Markowska

Członek Zarządu, biegły rewident nr 9444
 

Członek Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., Dyrektor Oddziału Regionalnego Łódź PKF Audyt, biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, w tym także Spółek Giełdowych, jak również w badaniu pakietów konsolidacyjnych sporządzanych według wymogów zagranicznych odbiorców. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje badanie sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne w okręgu łódzkim. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 

e-mail: bozenna.markowska@pkfpolska.pl
 

 

Janina Krzemińska

Członek Zarządu, biegły rewident nr 9551
 

 Członek Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., Dyrektor Oddziału Regionalnego Katowice PKF Audyt, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły rewident. Posiada wieloletnie doświadczenie z różnych dziedzin ekonomii i rachunkowości zdobyte w dużych i średnich przedsiębiorstwach, między innymi w zakresie organizacji służb ekonomiczno-księgowych, organizacji, wdrażaniu i nadzorze szeroko rozumianych zasad rachunkowości oraz rozliczeń prawa podatkowego. Posiada duże doświadczenie w badaniach sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, spółek narodowych funduszy inwestycyjnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Wykładowca z zakresu audytu, rewizji finansowej i rachunkowości.
 

e-mail: janina.krzeminska@pkfpolska.pl