Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach

"...Dobrym kompromisem w tej sprawie byłoby wydłużenie okresu rotacji pod warunkiem badania wspólnego. Byłoby to kompromisowe rozwiązanie godzące interesy wszystkich uczestników rynku, zarówno firm audytorskich, jak i ich klientów oraz odbiorców sprawozdań finansowych ..." - Ewa Jakubczyk-Cały, Partner Zarządzający w PKF Consult

Artykuł opublikowany został na łamach dziennika Rzeczpospolita 22.02.2017 roku. Jest również dostępny w wersjki on-line pod następującym linkiem.