Informacje o szkoleniu
Program szkolenia
Wykładowcy
Miejsce i terminy
Warunki uczestnictwa
Zgłoś się

 

Ewa Jakubczyk-Cały - Biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający wiodącej w Polsce firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek. Jest członkiem: Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy KRBR. Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w SGH oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Prowadzi również zawodowe szkolenia dla biegłych rewidentów. Jest współautorką książek z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Rafał Barycki - Partner PKF Consult. Biegły rewident wpisany na listę KRBR pod nr 10744. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Prowadzi szkolenia z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (instrumenty finansowe, sprawozdawczość finansowa, MSSF). Autor publikacji dotyczących rynku kapitałowego oraz materiałów dydaktycznych na szkolenia, do wybranej tematyki z zakresu MSR/MSSF i MSB.

   

   MAŁGORZATA BUF - JABŁOŃSKA
   Dyrektor Centrum Konferencji

 

   szkolenia@pkfpolska.pl
   tel.: 22 560 76 71, 22 560 76 70

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.