Współpraca z trenerami

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość usług szkoleniowych

W związku z rozwojem Centrum Edukacji PKF oraz rozszerzeniem oferty szkoleniowej chętnie nawiążemy współpracę z trenerami specjalizującymi się w prowadzeniu szkoleń z zakresu:

  • Finansów
  • Rachunkowości
  • Prawa
  • Podatków
  • Rynków kapitałowych
  • Partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Zamówień publicznych
  • Funduszy unijnych
  • Zarządzania
  • Kadr i płac

Poszukujemy osób z doświadczeniem trenerskim oraz praktyką biznesową w wybranym obszarze, posiadających wysokie zdolności interpersonalne. Oferujemy możliwość długoterminowej współpracy.

Aplikacje zgłoszeniowe zawierające CV z opisem wykształcenia i doświadczenia zawodowego w wybranym obszarze( z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru wykładowców) oraz wykaz przeprowadzonych szkoleń prosimy przesłać na adres: szkolenia@pkfpolska.pl

   MAŁGORZATA BUF - JABŁOŃSKA
   Dyrektor Centrum Konferencji

 

   szkolenia@pkfpolska.pl
   tel.: 22 560 76 71, 22 560 76 70
   www.pkfpolska.pl