Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi (ang. transfer pricing) eliminując tym samym ryzyko podatkowe związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe
Wypełnienie obowiązków ustawowych (TP compliance)
Doradztwo w zakresie cen transferowych (TP advisory)
Wsparcie w kontrolach podatkowych i reprezentacji w sporach (TP support litigation)
Planowanie w zakresie cen transferowych (TP planning)

W przypadku wezwania spółki do kontroli podatkowej (tzw. siedmiodniówki) eksperci i doradcy podatkowi PKF Consult oferują pełne wsparcie w terminowym wywiązaniu się z wymogów narzuconych przez kontrolę, w tym wsparcie w szczegółowej analizie poruszonych przez organy podatkowe kwestii oraz przygotowaniu odpowiedzi na zastrzeżenia lub zapytania skierowane do spółki. Na każdym etapie procesu kontrolnego gwarantujemy współpracę w analizie niezbędnych dokumentów oraz gromadzeniu argumentacji przemawiającej za stanowiskiem klienta i minimalizującej ryzyko jej zakwestionowania przez organy kontrolne. Ponadto, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy stanowiskiem spółki a organu podatkowego oferujemy usługę reprezentowania klientów w postępowaniach spornych. PKF Consult posiada wielu wykwalifikowanych pełnomocników, nie tylko doradców podatkowych i radców prawnych, ale też ekspertów z innych dziedzin np. biegłych rewidentów, analityków finansowych, rzeczoznawców majątkowych, których unikalna wiedza i wieloletnie doświadczenie mogą być nieodzowne w trakcie sporu dla obrony stanowiska podatnika. Duże doświadczenie ekspertów  PKF Consult może być więc decydujące w sporze z organami podatkowymi i skarbowymi.