Jesteś tu: strona główna / Usługi / Wsparcie dla biznesu w czasach
COVID-19

Wsparcie dla biznesu w czasach
COVID-19

27.04
2021
14.09
2020
poprzednia następna

Obecny kryzys związany z COVID-19 jest olbrzymim wyzwaniem dla managerów, a w wymiarze firm i organizacji - to często walka o życie.

W każdym kryzysie są wygrani i przegrani. Jednak aby wygrywać, musimy najpierw przetrwać i obronić to, co mamy, a później – odrodzić się lepsi i silniejsi. Do tego potrzebna jest aktualna wiedza co do tego co i jak konkretnie trzeba zrobić. Kolejnym krokiem są działania, które zamienią się w oczekiwane rezultaty.

Nasz zespół PKF złożony z radców prawnych, analityków finansowych i doradców podatkowych 
pomoże Ci odnaleźć się w trudnej sytuacji gospodarczej związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2, a także w nowej rzeczywistości, która czeka nas po jej zakończeniu.

Znamy możliwości przewidziane Tarczą Antykryzysową i pomagamy przedsiębiorcom z nich skorzystać. Wiemy też jakie - dobrze już znane rozwiązania prawne - możesz zastosować, by złagodzić skutki kryzysu finansowego i lepiej zorganizować działalność przedsiębiorstwa w nowych okolicznościach. Dokładna analiza dokumentacji Twojej firmy z pewnością korzystnie przyczyni się do walki ze skutkami pandemii. Nasz zespół ekspertów przygotuje dla Ciebie szczegółową analizę oraz wskaże kroki, które warto podjąć w tej jakże trudnej gospodarczo sytuacji.

Czy obawiasz się, że:

 • nie wystarczy pieniędzy na wynagrodzenia, a zwolnienia to ostatnie, co chciałbyś zrobić?    
 • nie masz możliwości zapłacenia rat kredytu i chciałbyś negocjować jego warunki?
 • klienci będą opóźniać zapłaty i chciałbyś to monitorować, zabezpieczyć się?
 • nie masz pieniędzy na zapłatę zobowiązań podatkowych i obciążeń ZUS?
 • dostawcy nie dostarczą materiałów i nie wykonasz zakontraktowanych umów?

Potrzebujesz dopływu pieniędzy, aby utrzymać firmę?

 • nowych pożyczek obrotowych
 • pożyczek inwestycyjnych
 • kredytów
 • faktoringu, leasingu
 • wspólnika z wkładem gotówkowym

Eksperci PKF

To dedykowany zespół prawników, doradców podatkowych, doradców ds. restrukturyzacji, ekspertów ds. zarządzania, kontrolingu, kadr i płac, który wspiera pracodawców w zakresie pozyskania możliwego wsparcia wynikającego z regulacji tarczy, we wszystkich instytucjach uczestniczących w partycypacji środków oraz we wszystkich formach oddłużania poprzez umorzenia i odroczenia terminów płatności.

Poszukujemy wsparcia dla przedsiębiorcy zarówno w formach wynikających z regulacji tarczy, jak też w obszarach objętych zagadnieniami prawa bankowego, cywilnego, korporacyjnego, podatkowego i ogólnie – szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Analizujemy, przygotowujemy w imieniu klienta wnioski, negocjujemy, tworzymy regulacje wewnętrzne.

Co robimy – obszary wsparcia (klikając w punkty - dowiesz się więcej): Prawo pracy

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • weryfikację stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie i poszukiwanie rozwiązań w zakresie jego optymalizacji,
 • wsparcie dotyczące zmiany warunków zatrudnienia w zależności od potrzeb pracodawcy, w tym wprowadzenie zmian rozkładu czasu pracy i zmian w warunkach wynagradzania, w formie porozumień z indywidualnymi pracownikami lub porozumień zawieranych z przedstawicielami pracowników,
 • wsparcie w organizacji pracy zdalnej,
 • sporządzanie stosownej dokumentacji – regulaminów, umów, porozumień z przedstawicielami pracowników,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,
 • doradztwo w zakresie możliwości odroczenia lub umorzenia składek ZUS,
 • zabezpieczenie pracodawcy pod kątem potencjalnych sporów pracowniczych.
Oddłużania

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • analizę sytuacji przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości, jakie daje Tarcza Antykryzysowa, w tym pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, stanu zatrudnienia, obrotów gospodarczych,
 • wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań usprawniających prowadzenie biznesu w czasach kryzysu oraz na przyszłość,
 • doradztwo w zakresie sposobu skorzystania z rozwiązań pomocowych,
 • pomoc w opracowaniu odpowiednich wniosków o udzielenie pomocy finansowej,
 • przygotowanie wymaganych dokumentów wewnętrznych związanych z korzystaniem ze wsparcia finansowego, takich jak porozumienia z pracownikami, czy regulaminy,
 • analizę umów cywilnoprawnych pod kątem ryzyka wystąpienia sporów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w następstwie epidemii SARS-CoV-2,
 • opracowanie postanowień umownych zapobiegających lub łagodzących skutki występowania siły wyższej,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym oświadczeń o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umów, innych oświadczeń dla kontrahentów, aneksów do umów, porozumień, ugód – dotyczących w szczególności warunków spłaty zobowiązań,
 • wsparcie w negocjacji warunków wykonania umów transgranicznych, we współpracy z firmami sieciPKF International z całego świata,
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami,
 • wsparcie w zakresie windykacji należności,
 • wsparcie przy składaniu wniosków/składanie wniosków w imieniu przedsiębiorcy o rozłożenie na raty, odroczenie zapłaty podatku/zaliczki na podatek, składek ZUS lub umorzenie zobowiązania podatkowego/ZUS:
  • analiza stanu faktycznego i rekomendacje w następujących obszarach:
   Jeśli termin zapłaty podatku jeszcze nie minął, oferujemy złożenie wniosku o:
   • odroczenie terminu płatności podatku/składek ZUS lub
   • rozłożenie zapłaty podatku/składek ZUS na raty.

   Jeśli powstała już zaległość podatkowa/ZUS, oferujemy złożenie wniosku o:
   • odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej/ZUS wraz z odsetkami za zwłokę lub
   • odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek/składek ZUS,
   • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych/ZUS, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
  • zredagowanie wniosku,
 • wsparcie przy składaniu wniosków/składanie wniosków w imieniu przedsiębiorcy o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący firmy:
  • analiza spełnienia kryteriów,
  • przygotowanie wniosku,
 • wsparcie przy składaniu wniosków/składanie wniosków w imieniu przedsiębiorcy o zwrot nadpłaty podatku:
  • analiza dokumentacji i kryteriów do ubiegania się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni,
  • wsparcie w przygotowanie wniosku/deklaracji.
Pozyskanie kapitału
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
BLOK I – TARCZA FINANSOWA
 • analiza sytuacji przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości, jakie daje Tarcza Finansowa, z uwzględnieniem jego wielkości, rodzaju prowadzonej działalności oraz osiąganych przychodów ze sprzedaży,
 • wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań usprawniających prowadzenie działalności zarówno w czasie kryzysu, jak i po nim,
 • doradztwo w zakresie sposobu skorzystania z rozwiązań pomocy finansowej,
 • wsparcie w przygotowaniu odpowiednich wniosków niezbędnych do uzyskania środków z Tarczy Finansowej.
Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej obejmuje m.in.:
 • subwencje,
 • pożyczki,
 • obligacje,
 • gwarancje,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów i leasingu.
Jej rozwiązania oferowane są przez:
 • PFR S.A.,
 • BGK oraz
 • ARP S.A.
Może posłużyć do: pozyskania dodatkowego finansowania oraz przedłużenia lub odnowienia jego dotychczasowych źródeł.

BLOK II – INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Rozwiązania Tarcz Antykryzysowej i Finansowej mogą być pomocne w krótkim okresie czasu. Mogą też okazać się niewystarczające lub niedostępne dla niektórych firm. Warto wtedy pomyśleć o innych źródłach finansowania.

 • Analiza możliwości uzyskania wsparcia z programów pomocowych UE uwzględniającą specyfikę podmiotu i oferowane rozwiązania na czas kryzysu,
 • Doradztwo w zakresie opracowania wniosków i dokumentacji potrzebnej do skorzystania ze środków UE,
 • Analiza możliwości oraz wsparcie w pozyskaniu finansowania od inwestorów kapitałowych, o charakterze:
  • udziałowym
  • dłużnym.
BLOK III – WSPARCIE DODATKOWE

Niezależnie od wybranego modelu i źródeł pozyskania kapitału w ramach szerokiego wachlarza naszych usług konsultingowych możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

 • Wsparcie w sporządzeniu lub weryfikacja biznesplanów oraz modeli, planów i zestawień finansowych opracowanych na potrzeby pozyskania finansowania,
 • Wycena składników majątku stanowiących zabezpieczenia obligacji, kredytów i pożyczek,
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • Usługi doradcze związane z optymalizacją kosztów i usprawnieniem procesów biznesowych.
Coroporate Governance

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • sporządzenie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej, regulującej kompetencje i sposób działania organów spółki, gwarantujące zapewnienie zachowania należytej staranności,
 • opracowanie odpowiednich regulaminów dotyczących odbywania posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń zdalnie, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • wsparcie we wdrożeniu głosowań pisemnych,
 • pomoc pełnomocnika w zakresie organizacji i udziału w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach,
 • obsługę postępowań w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Strefa inwestora inwestuj z PKF Consult
LinkedIn YouTube Facebook

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij