Weryfikator obowiązku cen transferowych

Praktyka wskazuje, że wypełnianie przez podatników nałożonych przez ustawodawcę obowiązkoów w zakresie cen transfertowych nastręcza w praktyce sporo trudności. Trudności te najczęściej rozpoczynają się już na etapie określania czy dana transakcja wiąże się z koniecznością sporządzenia dokmentacji cen transferowych czy też jej nie podlega.

Aby to Państwu ułatwić zespół ds. cen transferowych PKF skonstruował narzędzie, dzięki któremu wygenerują Państwo raport z poprawnie zweryfikowanymi transakcjami.

Dalej »
Krok 1 z 4

Wybierz lata, w których wystąpiły transakcje:

« Wstecz Dalej »
Krok 2 z 4

2017

Nazwa podmiotu powiązanego Typ transakcji * Rodzaj transakcji * Wartość przychodów lub kosztów w danym roku podatkowym [zł] * Wartość transakcji brutto [zł] * Opis transakcji  

2016

Nazwa podmiotu powiązanego Typ transakcji * Rodzaj transakcji * Wartość transakcji brutto [zł] * Opis transakcji  

2015

Nazwa podmiotu powiązanego Typ transakcji * Rodzaj transakcji * Wartość transakcji brutto [zł] * Opis transakcji  

2014

Nazwa podmiotu powiązanego Typ transakcji * Rodzaj transakcji * Wartość transakcji brutto [zł] * Opis transakcji  

2013

Nazwa podmiotu powiązanego Typ transakcji * Rodzaj transakcji * Wartość transakcji brutto [zł] * Opis transakcji  

2012

Nazwa podmiotu powiązanego Typ transakcji * Rodzaj transakcji * Wartość transakcji brutto [zł] * Opis transakcji  

2011

Nazwa podmiotu powiązanego Typ transakcji * Rodzaj transakcji * Wartość transakcji brutto [zł] * Opis transakcji  
« Wstecz Dalej »
Krok 3 z 4

Wyślij raport na swój adres e-mail

Nazwa firmy
E-mail *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin.

W przypadku dodatkowych pytań lub w celu przygotowania bardziej szczegółowej analizy transakcji pomiędzy podmiotami w grupie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Agnieszka Chamera
Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220

agnieszka.chamera@pkfpolska.pl
+48 609 331 330
Tomasz Skrzypczak
Tomasz Skrzypczak
Menadżer ds. Cen Transferowych


tomasz.skrzypczak@pkfpolska.pl
+48 607 343 888
Sebastian Wawrzak
Dr Sebastian Wawrzak
Menadżer ds. Cen Transferowych
Doradca Podatkowy nr 11825

sebastian.wawrzak@pkfpolska.pl
+48 605 650 881
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że:
Administratorem Danych Osobowych jest PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: 02-695 Warszawa ul. Orzycka 6 lok. 1 B, adres email: pkfconsult@pkfpolska.pl (zwana dalej Spółką).Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Spółce jest Pan Michał Sztąberek, adres email: michal.sztaberek@isecure.pl Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO (obecnie art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dalej UODO) w celach związanych z uczestnictwem w wybranym szkoleniu / konferencji, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu / konferencji, wystawienia faktury i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także z ew. rozpatrywaniem reklamacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych lub/oraz wyrażenia zgody na sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Długów dane osobowe będą przetwarzane w celach objętych zgodą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO (obecnie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO).Dane osobowe podane w formularzu związane z: uczestnictwem w wybranym szkoleniu/konferencji, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu/konferencji będą przechowywane do czasu wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy; wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od zakończenia roku obrachunkowego; rozpatrywaniem reklamacji będą przechowywane przez okres 2 lat liczony od zakończenia szkolenia/konferencji; działalnością handlową będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez zainteresowany podmiot lub do czasu zaprzestania wysyłki ofert handlowych przez Spółkę; sprawdzeniem danych w Krajowym Rejestrze Długów będą przetwarzane do czasu zakończenia szkolenia. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych od Spółki oraz wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Długów jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.