Szczególne obwiązki i procedury w zakresie współpracy jednostki zainteresowania publicznego z audytorem.

Usługi doradcze dla JZP - współpraca z audytorem
Nowe regulacje
Odpowiedzialność JZP
Zakres oferowanych usług