Od początku roku 2021 w zakresie cen transferowych wprowadzono nowe regulacje, które rozszerzają zakres dotychczasowych obowiązków. Przepisy te dotyczą zarówno transakcji między podmiotami powiązanymi, jak i między podmiotami niepowiązanymi, gdzie wspólnym mianownikiem jest występowanie właściciela rzeczywistego w tzw. „raju podatkowym”.

Podmioty, które w ciągu roku podatkowego przeprowadzają transakcje kosztowe (zakupowe), które w skali roku osiągają wartość 500 000 zł, zobowiązane są zweryfikować je pod kątem właściciela rzeczywistego. Dotyczy to zarówno transakcji z podmiotami powiązanymi, jak i tych, z podmiotami całkowicie niezależnymi. Jeśli właściciel rzeczywisty ma miejsce zamieszkania/siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, transakcje takie muszą zostać udokumentowane. Co więcej, regulacja ta wprowadza domniemanie, zgodnie z którym w przypadku, gdy kontrahent (powiązany lub niepowiązany) dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, domniemywa się, że właściciel rzeczywisty jest „podmiotem rajowym”. Dlatego też tak istotne jest aby zweryfikować wszystkich swoich kontrahentów na tą okoliczność.

Oferujemy Państwu pomoc w ramach weryfikacji zakresu transakcji podlegających dokumentowaniu z kontrahentami, którzy mogą dokonywać rozliczeń z podmiotami w rajach podatkowych. Pozwoli to Państwu uchronić się przed zarzutem niedochowania należytej staranności, a co za tym idzie, przed ewentualnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Zapewniamy także skuteczne rozwiązania, służące zabezpieczeniu się na wspomnianą okoliczność już na etapie poprzedzającym samo zawieranie transakcji z kontrahentami, czy to poprzez adekwatne zapisy w ramach polityki cen transferowych, klauzule umowne itp. Wspomagamy także w samym sporządzeniu dokumentacji cen transferowych dla tego typu transakcji, która poza standardowymi, musi zawierać także pewne dodatkowe elementy formalne.