Sektor publiczny

Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach PPP osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron – przy tym – czerpie ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania.

W Polsce odtworzenie majątku trwałego oznacza, że nakłady inwestycyjne brutto w sektorze dostarczania infrastruktury publicznej powinny wynieść w latach 2011–2022 około 1150 mld zł. Roczna luka finansowa (brakujące środki w sektorze publicznym) w latach 2011–22 wahać się będzie pomiędzy 116 mld zł, a 197 mld zł (w cenach stałych 2009 r.). Wyjściem z tej sytuacji jest realizacja projektów w partnerstwie publiczno – prywatnym, w których po stronie partnera prywatnego leży obowiązek zapewnienia finansowania projektu lub realizowanie projektów hybrydowych polegających na połączeniu finansowania projektu ze środków publicznych, prywatnych oraz pozyskanych z Unii Europejskiej.

Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce oraz wzrost zaangażowania finansowego sektora prywatnego mogą skutecznie przyczynić się do zniwelowania luki finansowej, gdyż Traktat z Maastricht nakazuje „wyprowadzenie” finansowania inwestycji infrastrukturalnych poza budżet jednostek samorządu terytorialnego. Doprowadziło to w wielu państwach europejskich np. Hiszpanii, Portugalii i Włoszech do dynamicznego rozwoju projektów z zakresu PPP oraz wzrostu kapitałowego zaangażowania sektora prywatnego.

Dla sektora publicznego świadczymy następujące usługi z zakresu finansowania zewnętrznego: 

 • przeprowadzanie analiz przed realizacyjnych wraz z raportem podsumowującym, w tym badanie koncepcji Projektu, zaproponowanie i przeanalizowanie możliwych wariantów i wybór odpowiedniej koncepcji realizacji, określenie założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i technicznych Projektu, testowanie rynku, rekomendacja modelu inwestycji;
 • wsparcie w procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego składające się w szczególności z takich elementów jak: przygotowanie ogłoszenia, składanie i ocenę wniosków, przygotowanie i przeprowadzenie dialogu z wykonawcami, składanie i ocenę ofert, wskazanie wartości dodanej realizacji Projektu zgodnie z wybraną ofertą, przygotowanie umowy o PPP, zamknięcie finansowe Projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania z funduszy UE;
 • wycena ryzyka związanego z projektami PPP;
 • testy rynkowe;
 • opracowywanie projektów umów PPP;
 • doradztwo przy prowadzenie postępowań na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza;
 • szkolenia z zakresu planowania, przygotowania i wdrażania oraz rozliczania przedsięwzięć realizowanych w formule PPP.

Dzięki współpracy z PKF podmioty publiczne zyskują:

 • przyspieszenie procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury,
 • szybsze wdrożenie projektów,
 • obniżenie całkowitych kosztów przedsięwzięcia,
 • polepszenie jakości usług publicznych świadczonych dzięki PPP,
 • możliwość generowanie dodatkowych przychodów.

Naszym Klientom zapewniamy również:

 • pozyskiwanie dotacji unijnych,
 • pozyskiwanie finansowania na rynku obligacji Catalyst,
 • wykup wierzytelności – doradztwo prawno-finansowe,
 • leasing zwrotny - doradztwo prawno-finansowe,
 • obligacje komunalne,
 • innowacje i transfer technologii - zarządzanie i komercjalizacja,
 • usługi doradcze w obszarze ochrony środowiska,
 • zamówienia publiczne,
 • zarządzanie inwestycjami.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności