Sektor prywatny

Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach PPP osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) ma na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca partnera publicznego z partnerem prywatnym opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. 

Eksperci PKF zapewnią Państwu uzyskanie najwyższego możliwego wskaźnika korzyści, dzięki wykorzystaniu swojego doświadczenia w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego i przydzielaniu ryzyka np. budowy, dostępności, popytu, prawnego, technicznego itd. stronie, która najlepiej potrafi nim zarządzać.

Dla sektora prywatnego świadczymy następujące usługi:

 • identyfikacja możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • analiza prawno-organizacyjna i opłacalności,
 • wycena ryzyka po stronie prywatnej,
 • obsługa prawna całego procesu - od przystąpienia do procedury przetargowej, poprzez negocjacje ze stroną publiczną, podpisanie umowy z partnerem publicznym, aż po uzyskanie finansowania dla inwestycji,
 • szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji oraz rozliczania przedsięwzięć w formule PPP.

Dzięki współpracy z PKF podmioty prywatne zyskują:

 • szybsze wdrożenie projektów
 • szybsze pozyskanie finansowania dla inwestycji
 • obniżenie całkowitych kosztów przedsięwzięcia
 • zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji PPP
 • możliwość generowanie dodatkowych przychodów

Naszym Klientom zapewniamy również:

 • pozyskiwanie dotacji unijnych
 • pozyskiwanie finansowania na rynku obligacji Catalyst
 • pozyskiwanie finansowania na rynku NewConnect lub GPW
 • leasing zwrotny- doradztwo prawno-finansowe
 • zamówienia publiczne

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Telefon/adres e-mail: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia