Komentarz eksperta | Rynek audytu i doradztwa

Komentarz autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający, Biegły Rewident), został opublikowany w wakacyjnym wydaniu miesięcznika finansowego BANK.


"...Na rynku firm audytorskich i doradczych trwa proces zmian legislacyjnych. Od 11 maja 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. To wynik trwającej od kilku lat dyskusji, również na szczeblu Unii Europejskiej, dotyczącej pewności zachowania rzetelności. ..."

Pełny komentarz eksperta PKF do artykułu:

W związku z nowymi regulacjami unijnymi i ich implementacją w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 6 czerwca 2017 r. następują istotne zmiany na rynku audytu, a w powiązaniu również na rynku usług doradczych - uważa Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzający PKF Consult i biegły rewident. - Ich przyczyną są przede wszystkim: zakaz łączenia usług badania sprawozdań finansowych z innymi usługami dla jednostek zainteresowania publicznego, wprowadzenie pięcioletniej rotacji firm audytorskich, restrykcyjne regulacje dotyczące norm organizacji firm audytorskich wymagające budowy wielu procedur oraz w praktyce dużych nakładów na systemy IT, programy, szkolenia, systemy kontroli jakości , wysokie sankcje dla firm audytorskich (do 10% przychodów) oraz osób fizycznych realizujących usługi rewizyjne (do 250 tys. zł).

- Zmiany dotyczyć będą: dalszej standaryzacji i formalizacji usług rewizji związanych ze zwiększonym nadzorem publicznym i sankcjami - dodaje Ewa Jakubczyk­ Cały. Podkreśla jednak, że wbrew zamierzeniom ujętym w preambule do dyrektywy, jej implementacja spowoduje dalszą koncentrację usług audytorskich, istotne zwiększenie wynagrodzeń za usługi rewizyjne i doradcze, zmniejszenie liczby firm audytorskich oraz liczby biegłych rewidentów wykonujących zawód, którzy przeniosą swoją aktywność do sektora przedsiębiorstw, zmniejszając w ten sposób ryzyko i zwiększając swoje wynagrodzenia.

Mimo wszystko, jak sądzi Ewa Jakubczyk-Cały, implementacja dyrektywy spełni swoje najważniejsze cele, czyli zapewni poprawę jakości sprawozdawczości finansowej, przez co zwiększy zaufanie inwestorów, zwłaszcza na rynku kapitałowym. Należy dodać, że PKF jest członkiem międzynarodowej sieci audytorsko-konsultingowej PKF International, która ma ponad 400 biur w 150 krajach na całym świecie.

Cały artykuł dostępny do pobrania poniżej.