Rating

Świadczymy usługi oceny ratingowej poprzez nadanie credit ratingu publicznego lub niepublicznego bo w czasach niepewności ryzyko musi być analizowane.

Rating kredytowy to niezależna ocena wiarygodności kredytowej podmiotu, określająca w wystandaryzowany sposób ryzyko inwestycji, najczęściej w dłużne papiery wartościowe.

Rating kredytowy może dotyczyć:

  1. Emisji – przedmiotem oceny jest zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań dotyczących konkretnej emisji,
  2. Emitenta – przedmiotem oceny jest zdolność emitenta do wywiązania się z całego wyemitowanego przez niego długu,
  3. Programu emisji – przedmiotem oceny jest zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wyemitowanych serii w ramach programu obligacji.

Wyróżnia się rating kredytowy najczęściej w podziale na:

  1. Rating krajowy i międzynarodowy,
  2. Rating długoterminowy i krótkoterminowy,
  3. Rating dla zadłużenia w walucie krajowej lub w walucie zagranicznej,
  4. Rating zamówiony i niezamówiony,
  5. Rating publiczny i niepubliczny,
  6. Rating ciągły, okresowy lub jednorazowy.

[Kliknij by powiększyć obrazek]

Przedmiotem oceny ratingowej może być: Ogólna wiarygodność finansowa, Obligacje, Bony krótkoterminowe, Transakcje swap, Akcje uprzywilejowane, Sekurytyzacje, Certyfikaty depozytowe, Projekty finansowe, Gwarancje finansowe, Polisy ubezpieczeniowe, Strukturyzowane instrumenty finansowe.

Realizowane przez nas usługi w zakresie ratingu kredytowego dotyczą doradztwa w zakresie poprawy oceny wiarygodności kredytowej, sporządzenia ratingu niepublicznego oraz w partnerstwie z agencją ratingową sporządzenie publicznej oceny ratingowej.

Mając za sobą wieloletnie doświadczenie w ocenie wiarygodności kredytowej i analizie ryzyka oraz liczne projekty zrealizowane w partnerstwie z agencją ratingową, z sukcesem przyczyniamy się do budowania wiarygodności finansowej naszych Klientów na międzynarodowym rynku kapitałowym.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności