Jesteś tu: strona główna / Aktualności / Publikacje ekspertów PKF / Rachunkowość
Komentujemy i współtworzymy realia biznesowe
14.09
2020
09.04
2020
poprzednia następna

Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe to doroczne rozliczenie członków zarządu z realizacji zadań

Kto i dla kogo sporządza sprawozdanie finansowe? Czy i dlaczego występuje ryzyko nieprawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych? Jaka jest regulacyjna asekuracja ryzyka nieprawidłowości sprawozdań finansowych? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule autorstwa eksperta PKF - Pani Ewy Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający PKF Consult, biegły rewident).  Dowiedz się więcej >

Kryteria wyboru firmy outsourcingowej, czyli cena i co jeszcze?

Od dłuższego czasu możemy obserwować wzmożoną aktywność firm świadczących usługi outsourcingowe. Na rynku powstaje coraz więcej nowych firm outsourcingowych, a te już istniejące z zwiększoną siłą zaczynają się promować próbując zdobyć większy udział w rynku. Te zachowania są odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy coraz częściej decydują się na przekazanie pewnych czynności/zadań za zewnątrz firmy, tj. do firm wyspecjalizowanych w świadczeniu tych konkretnych usług.  Dowiedz się więcej >

e-sprawozdania – pierwsze doświadczenia

1.10.2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KRS[1], które przeniosły raportowanie finansowe i badanie sprawozdań finansowych z ery papierowej do cyfrowej. Przyjrzyjmy się praktycznym skutkom tej zmiany. Dowiedz się więcej >

Na czym polegają uproszczenia w sprawozdaniach jednostek mikro i małych

Bilans oraz rachunek zysków i strat dla jednostek mikro i małych prezentuje dane z mniejszym wyodrębnieniem. Treść merytoryczna powinna być jednak zgodna z pozycjami wersji sprawozdania z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Dowiedz się więcej >

Sprawozdanie finansowe jednostki non profit

Nadwyżka przychodów nad kosztami albo nadwyżka kosztów nad przychodami niezaliczona do funduszu statutowego nie zwiększa już przychodów lub kosztów kolejnego roku obrotowego NGO nieprowadzących działalności gospodarczej. Dowiedz się więcej >

Nowe zasady składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS

Nowe zasady składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS wymagają, aby robić to za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od 1 października 2018 r. będą także musiały być przygotowywane w formie elektronicznej. Dowiedz się więcej >

Zasady przechowywania faktur w formie papierowej oraz elektronicznejPolskie przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek przechowywania  dokumentów związanych z rozliczonym podatkiem VAT. Wymóg ten jest  uregulowany w art. 112  ustawy o podatku od towarów i usług, a jego uszczegółowienie zawarte jest w art. 112a.  Dowiedz się więcej >

Wydatki na gastronomię i catering jako koszt uzyskania przychodówWydatki, które podatnicy ponoszą na zakup usług cateringowych i gastronomicznych każdorazowo budzą wątpliwości zarówno podatników jak i samych organów podatkowych. Niejasności te związane są z nieprecyzyjnym sformułowaniem art. 16. ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), z których wynika, iż wydatki poniesione na reprezentacje nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami podatkowymi są te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W praktyce rozróżnienie kosztów podatkowych od tych, które są kosztami poniesionymi na reprezentację jest trudne i nie zawsze ich interpretacja jest jednoznaczna. Dowiedz się więcej >

Warunki stosowania od 1 stycznia 2016 r. uproszczeń przewidzianych przepisami ustawy o rachunkowości

data dodania: 09.09.2016


Zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W ramach przyjętych zasad rachunkowości mogą one stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację tego obowiązku. Dowiedz się więcej >

Wpływ zmian przepisów ustawy o rachunkowości na zmiany polityki rachunkowości jednostek małych

data dodania: 16.06.2016Aktualizacja polityki rachunkowości małej jednostki wynika z możliwości zastosowania uproszczeń w zakresie księgowego ujęcia niektórych zdarzeń gospodarczych i sporządzania sprawozdania finansowego, dlatego może dotyczyć metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz wzoru sprawozdania finansowego. Jednostka mała może w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości zastosować uproszczenia dopuszczone przepisami o rachunkowości pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Dowiedz się więcej >
1 2 3 4 5 6 »
strefa inwestora
LinkedIn YouTube Facebook

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij