Outsourcing kadrowo-płacowy z elektronicznym obiegiem spraw pracowniczych

Dostarczymy Ci usługi prowadzenia ksiąg z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań jakimi są: platforma PKF Agility, system ERP Microsoft Dynamics NAV oraz narzędzie do raportowania i analiz biznesowych Jet Reports

Połączenie usług prowadzenia kadr i płac z wykorzystaniem elektronicznych procesów na platformie PKF Agility zintegrowanej z systemem ERP Microsoft Dynamics NAV oraz narzędziem do raportowania i analiz biznesowych Jet Reports pozwala optymalizować koszty poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji oraz automatyzację i standaryzację procesów HR. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli utrzymać kontrolę nad zachodzącymi procesami w Twojej organizacji oraz umożliwi stały dostęp do danych o pracownikach, o ich historii zatrudnienia, nieobecnościach, stanie niewykorzystanego urlopu, terminach ważności badań medycyny pracy i szkoleń BHP czy też przypisanym mieniu spółki do pracownika. Dzięki połączeniu usług kadr i płac z procesami na platformie PKF Agility będziesz miał pewność, że procesy akceptacyjne będą kierowane do odpowiednich osób zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Platforma PKF Agility zapewnia zgodność procesów zachodzących w organizacji z prawem i wewnętrznymi regulacjami spółki takimi jak np. regulamin wynagrodzeń czy regulamin organizacyjny. Procesy udostępnione na platformie ułatwiają rozdysponowanie zadań do odpowiednich działów i osób w organizacji dzięki czemu pracownicy zawsze będą poinformowani na czas i gotowi na zachodzące zmiany dotyczące zasobów ludzkich w organizacji.  

W ramach usług prowadzenia kadr i płac oferujemy m.in. dostęp do takich procesów w formie elektronicznej jak:

*Klikając w wybrany proces - zostaną Państwo przekierowani bezpośredno do serwisu w pełni poświęconego platformie PKF Agility i pełnego opisu wybranego procesu.