Outsourcing kadrowo-płacowy z elektronicznym obiegiem spraw pracowniczych

Dostarczymy Ci usługi prowadzenia ksiąg z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań jakimi są: platforma PKF Agility, system ERP Microsoft Dynamics NAV oraz narzędzie do raportowania i analiz biznesowych Jet Reports

Połączenie usług prowadzenia kadr i płac z wykorzystaniem elektronicznych procesów na platformie PKF Agility zintegrowanej z systemem ERP Microsoft Dynamics NAV oraz narzędziem do raportowania i analiz biznesowych Jet Reports pozwala optymalizować koszty poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji oraz automatyzację i standaryzację procesów HR. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli utrzymać kontrolę nad zachodzącymi procesami w Twojej organizacji oraz umożliwi stały dostęp do danych o pracownikach, o ich historii zatrudnienia, nieobecnościach, stanie niewykorzystanego urlopu, terminach ważności badań medycyny pracy i szkoleń BHP czy też przypisanym mieniu spółki do pracownika. Dzięki połączeniu usług kadr i płac z procesami na platformie PKF Agility będziesz miał pewność, że procesy akceptacyjne będą kierowane do odpowiednich osób zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Platforma PKF Agility zapewnia zgodność procesów zachodzących w organizacji z prawem i wewnętrznymi regulacjami spółki takimi jak np. regulamin wynagrodzeń czy regulamin organizacyjny. Procesy udostępnione na platformie ułatwiają rozdysponowanie zadań do odpowiednich działów i osób w organizacji dzięki czemu pracownicy zawsze będą poinformowani na czas i gotowi na zachodzące zmiany dotyczące zasobów ludzkich w organizacji.  

W ramach usług prowadzenia kadr i płac oferujemy m.in. dostęp do takich procesów w formie elektronicznej jak:

*Klikając w wybrany proces - zostaną Państwo przekierowani bezpośredno do serwisu w pełni poświęconego platformie PKF Agility i pełnego opisu wybranego procesu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności