Outsourcing kadr i płac

Kadry i płace powierzone PKF to gwarancja poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Rzetelność i terminowość realizowanej przez nas usługi zapewnia bezpieczeństwo Państwa biznesu oraz komfort pracowników i kadry menedżerskiej. Służymy doradztwem w sprawach pracowniczych i wsparciem przy wyborze właściwego systemu zarządzania płacami.

W ramach usługi prowadzenia kadr oferujemy:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS,
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy,
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników.

W ramach usługi płacowej zapewniamy:

 • rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców,
 • obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami,
 • obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON.

Skontaktuj się z ekspertem:

       

Grażyna Sadowska-Malczewska
grazyna.malczewska@pkfpolska.pl
+48 606 859 613

Marzena Filipowicz
marzena.filipowicz@pkfpolska.pl
+48 605 877 999

     Joanna Brzezińska
     joanna.brzezinska@pkfpolska.pl
     +48 502 387 525

    

    

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności