Outsourcing kadr i płac

Kadry i płace powierzone PKF to gwarancja poufności oraz usługi szytej na miarę Państwa potrzeb.


Sukces tworzą ludzie, dlatego tak ważną częścią Państwa organizacji są jej pracownicy. Naszym zadaniem jest więc dostarczyć Państwu usługę kadr i płac dopasowaną do Państwa potrzeb. 

Rzetelność i terminowość realizowanej usługi zapewni bezpieczeństwo Państwa biznesu oraz komfort pracowników i kadry menedżerskiej. Służymy doradztwem w sprawach pracowniczych, wsparciem przy wyborze właściwego systemu zarządzania płacami oraz w rozliczaniu czasu pracy.

Współpraca z nami da Państwu  możliwość skupienia się  na rozwoju własnego core biznesu.

W ramach usługi kadrowej oferujemy:

 • pełną administrację kadrową,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby GUS,
 • doradztwo i opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, opisów stanowisk i innych,
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy,
 • przygotowywanie dedykowanych potrzebom Klienta raportów kadrowych.

W ramach usługi płacowej oferujemy:

 • rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców,
 • obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON  zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w tym dostarczanie ich do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
 • obsługę portalu ZUS PUE,
 • realizację przelewów w zakresie wynagrodzeń,
 • reprezentację przed organami oraz obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
 • przygotowanie raportów odpowiadających na potrzeby Klienta,
 • przygotowywanie zautomatyzowanych plików z danymi płacowymi w celu ich zaczytania do systemów księgowych Klienta, w tym z  podziałem na różne projekty / miejsca powstawania kosztów.

W ramach usług audytu prawidłowości oferujemy:

 • przeglądy prawidłowości naliczeń i prowadzenia płac,
 • przegląd prawidłowości rozliczeń z ZUS oraz US,
 • audyty kadrowe.

Dodatkowo możemy zaproponować:

 • wsparcie przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak również pełną bieżącą obsługę programu, w tym m.in. naliczanie składek PPK i obligatoryjne raportowanie do instytucji finansujących, kompleksową obsługę administracyjną PPK,
 • elektroniczny obieg spraw pracowniczych w oparciu o nasze autorskie rozwiązanie – platformę PKF Agility, więcej o procesach TU 
 • dostęp do pulpitów menadżerskich i do aplikacji E-pracownik,
 • narzędzia służące raportowaniu zarządczemu (m.in. narzędzia BI),
 • doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej, optymalizacji procesów wewnętrznych i controllingu, w tym m.in. dotyczące spraw pracowniczych i płacowych.

Skontaktuj się z ekspertem:

   
Grażyna Sadowska-Malczewska
grazyna.malczewska@pkfpolska.pl
+48 606 859 613
   Marzena Filipowicz
   marzena.filipowicz@pkfpolska.pl
   +48 605 877 999
Joanna Brzezińska
joanna.brzezinska@pkfpolska.pl
+48 502 387 525

    
    

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności