Całościowa oferta obejmująca procesy optymalizacyjne w jednostkach służby zdrowia nakierowana na poprawę rentowności, maksymalną efektywność organizacyjną oraz optymalny poziom płynności Klienta.

Optymalizacja procesowa i organizacyjna

Benchmark i analiza danych jakościowych i efektywnościowych takich jak m.in.:  liczba łóżek, wielkość zatrudnienia w danej jednostce, ilość oddziałów, ilość dni hospitalizacji i wykonanych danych procedur medycznych.  Raport o możliwych obszarach  wzrostu efektywności.

Audyt procesów zakupowych

Przeprowadzenie niezależnego audytu obszaru zakupów w celu poszukiwania oszczędności finansowych oraz procesowych u Klienta. Audyt istniejących procesów, oraz stworzenie procedur dopasowanych do indywidualnej charakterystyki Klienta.

Audyt rozliczania procedur medycznych

Audyt rozliczania procedur medycznych (kodowań) z ostatnich okresów, analiza błędów i obszarów poprawy, szkolenia personelu na bazie charakterystyki kodowań w danej jednostce.

Restrukturyzacja zadłużenia

Analizie sytuacji płynnościowej danego Szpitala, pomóc w przygotowaniu programu oddłużenia, emisji obligacji lub pozyskania kredytu bankowego.

Optymalizacja w zakresie składki wypadkowej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustala stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Najniższa aktualna stopa procentowa składki dla grup działalności wynosi 0,67%, natomiast najwyższa 3,33%. Proponujemy analizę dokumentów kadrowych, w kierunku obniżenia aktualnych składek Klienta.

Optymalizacja w zakresie podatku od nieruchomości

Kompleksowy audyt deklaracji podatku od nieruchomości. Współpraca na zasadzie „success fee” przypadku znalezienia pól do obniżenia jego wymiaru.