Optymalizacja procesów w jednostkach służby zdrowia

Całościowa oferta obejmująca procesy optymalizacyjne w jednostkach służby zdrowia nakierowana na poprawę rentowności, maksymalną efektywność organizacyjną oraz optymalny poziom płynności Klienta.

Optymalizacja procesowa i organizacyjna

Benchmark i analiza danych jakościowych i efektywnościowych takich jak m.in.:  liczba łóżek, wielkość zatrudnienia w danej jednostce, ilość oddziałów, ilość dni hospitalizacji
i wykonanych danych procedur medycznych.  Raport o możliwych obszarach  wzrostu efektywności.

Audyt procesów zakupowych

Przeprowadzenie niezależnego audytu obszaru zakupów w celu poszukiwania oszczędności finansowych oraz procesowych u Klienta. Audyt istniejących procesów, oraz stworzenie procedur dopasowanych do indywidualnej charakterystyki Klienta.

Audyt rozliczania procedur medycznych

Audyt rozliczania procedur medycznych (kodowań) z ostatnich okresów, analiza błędów
i obszarów poprawy, szkolenia personelu na bazie charakterystyki kodowań w danej jednostce.

Restrukturyzacja zadłużenia

Analizie sytuacji płynnościowej danego Szpitala, pomóc w przygotowaniu programu oddłużenia, emisji obligacji lub pozyskania kredytu bankowego.

Optymalizacja w zakresie składki wypadkowej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustala stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Najniższa aktualna stopa procentowa składki dla grup działalności wynosi 0,67%, natomiast najwyższa 3,33%. Proponujemy analizę dokumentów kadrowych, w kierunku obniżenia aktualnych składek Klienta.

Optymalizacja w zakresie podatku od nieruchomości

Kompleksowy audyt deklaracji podatku od nieruchomości. Współpraca na zasadzie „success fee” przypadku znalezienia pól do obniżenia jego wymiaru.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności