Księgowość

Wychodzimy poza ramy standardowych usług księgowych. Naszą aspiracją jest, aby mieli w nas Państwo profesjonalnego partnera biznesowego.

Powierzając nam prowadzenie księgowości mają Państwo możliwość skorzystania z wiedzy naszych ekspertów. Poprzez bieżące doradztwo rachunkowe oraz wsparcie przy organizacji procesów biznesowych, staramy się być impulsem do podejmowania właściwych decyzji zarządczych.

Outsourcing ksiąg w PKF daje korzyści w postaci:

 • obniżenia kosztów własnych związanych z zakupem systemów informatycznych,
 • obniżenia kosztów najmu powierzchni biurowych i wyposażenia,
 • redukcji kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników działu księgowego, ryzykiem rotacji kadr,
 • zwiększenia bezpieczeństwa i poufność danych finansowych i osobowych.

Współpraca z nami to redukcja Państwa obowiązków administracyjnych, dająca możliwość skupienia się na rozwoju własnego biznesu i zmniejszeniu ryzyka prowadzonej działalności operacyjnej.

W odpowiedzi na potrzeby i wymagania Klienta zawsze stosujemy elastyczny pakiet usług.

Nasza oferta outsourcingu rachunkowości obejmuje m.in.:

 • outsourcing ksiąg rachunkowych Klientów różnych branż i wielkości, w oparciu o:

      - ustawę o rachunkowości,
      - międzynarodowe standardy rachunkowości,
      - inne regulacje wymagane przez Klienta,

 • obsługę rejestru należności i zobowiązań (informacja o wiekowaniu należności, przewidywanych przepływach pieniężnych i monitorowanie wierzycieli),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP, Intrastat,
 • sporządzanie rocznej sprawozdawczości finansowej,
 • dostęp on-line do ksiąg rachunkowych,
 • opracowywanie raportów zarządczych, analiz finansowych,
 • prowadzenie nadzoru księgowego,
 • projektowanie i organizowanie procesów rachunkowych,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i wyprowadzenie zaległości w ewidencji księgowej.

Nasze usługi świadczymy na oprogramowaniu własnym bądź Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
e-mail/telefon: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *

Wysyłając formularz akceptujesz regulamin*. * pola obowiązkowe do uzupełnienia