W środę 10 maja 2023 r. w formule online odbędzie się konferencja "Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – praktyczny przewodnik dla rad nadzorczych oczami biegłych rewidentów".

Program konferencji:

  • Ogólne informacje związane z badaniem sprawozdania finansowego
  • Polityka wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  
  • Rodzaje i skutki opinii wydanych przez biegłego rewidenta
  • Obowiązkowe uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej – jakich informacji może dostarczyć biegły rewident?
  • Ocena systemu kontroli wewnętrznej przez biegłego rewidenta oraz wsparcie rady nadzorczej w tym zakresie
  • Komunikacja biegłego rewidenta z radą nadzorczą – czyli jak usprawnić współpracę

Organizatorem Konferencji jest Centrum Edukcji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Wśród prelegentów znalazła się Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający PKF Consult), która omówi temat pt.: "Obowiązkowe uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej – jakich informacji może dostarczyć biegły rewident?".

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.