Outsourcing kadr i płac

Kadry i płace powierzone PKF to gwarancja poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Rzetelność i terminowość realizowanej przez nas usługi zapewnia bezpieczeństwo Państwa biznesu oraz komfort pracowników i kadry menedżerskiej. Służymy doradztwem w sprawach pracowniczych i wsparciem przy wyborze właściwego systemu zarządzania płacami.

W ramach usługi prowadzenia kadr oferujemy:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS,
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy,
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników.

W ramach usługi płacowej zapewniamy:

 • rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców,
 • obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami,
 • obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Telefon/adres e-mail: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia