Informacje ogólne
Formularz

Od 1 października 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie przygotowania, podpisywania oraz składania sprawozdań finansowych. W związku z ww. zmianami zachodzi konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej (w formacie XML), podpisania go przez członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożenia w KRS za pomocą bezpłatnego systemu RDF (przy użyciu podpisu elektronicznego identyfikowanego numerem PESEL albo przy użyciu ePUAP) bądź płatnego systemu S-24 (przy użyciu podpisu elektronicznego bez konieczności identyfikowania go numerem PESEL albo przez pełnomocnika posiadającego kwalifikowany podpis elektroniczny lub ePUAP).

W przypadku wątpliwości jakie kroki powinni Państwo jeszcze podjąć, aby być w pełni gotowym na składanie sprawozdania finansowego w zgodzie z nowymi przepisami, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Zwracamy również uwagę, że procedury uzyskiwania numeru PESEL bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zależności od okoliczności mogą trwać dłuższy czas, dlatego rekomendujemy odpowiednio wczesne podjęcie wszelkich niezbędnych działań.

Złóż zamówienie online

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.