Informacje o szkoleniu
Program szkolenia
Wykładowcy
Miejsce i terminy
Warunki uczestnictwa
Zgłoś się

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

  • podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych,
  • metodologii konsolidacji sprawozdań,
  • nowych wzorów sprawozdawczych w konsolidacji,
  • zakresu zwiększonej informacji pozafinansowej wymaganej we wprowadzaniu i notach objaśniających,
  • dopasowania informacji finansowej dla inwestorów i organizatora platformy NewConnect.

Korzyści przełożą się na jakość sprawozdań skonsolidowanych, co skutkuje poprawą relacji inwestorskich oraz uniknięciem ryzyka odpowiedzialności za niewłaściwą informację finansową.

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy osoby, które biorą udział w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zarówno w jednostce dominującej, jak też w jednostkach zależnych, a także osoby odpowiedzialne za sporządzone sprawozdanie - czyli członków zarządów i rad nadzorczych. 

Szczególnie polecamy osobom odpowiedzialnym za realizację procesów sprawozdawczości w spółkach będących jednostkami dominującymi, o ile ich papiery wartościowe są notowane na NewConnect lub rynku regulowanym.

Szkolenie jest zatem dedykowane:

  • dyrektorom finansowym, głównym księgowym,
  • księgowym, pracownikom kontrolingu,
  • osobom prowadzącym procesy z relacji z inwestorami oraz zagadnienia corporate governance,
  • członkom zarządów i członkom rad nadzorczych, w związku z ich odpowiedzialnością za sprawozdawczość.

Patronat:

          

          

 

   

   MAŁGORZATA BUF - JABŁOŃSKA
   Dyrektor Centrum Konferencji

 

   szkolenia@pkfpolska.pl
   tel.: 22 560 76 71, 22 560 76 70

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.