Formularz aplikacyjny

Wypełnij formularz i dołącz do nas.

Jeżeli masz pytanie dotyczące formularza on-line, skontaktuj się z nami mailowo: rekrutacja@pkfpolska.pl

Imię: *
Nazwisko: *
Formularz dotyczy: *
W przypadku wyboru aplikacji na biegłego rewidenta pamiętaj o zapoznaniu się z regulaminem aplikacji.
Aplikuję do działu: *
Upewnij się czy dany dział znajduje się w mieście, do którego aplikujesz.
Miasto, do którego aplikujesz: *
Sprawdź dokładnie czy w danym mieście jest realizowana działalność, którą jesteś zainteresowany.W jakim miesiącu/miesiącach chciałbyś odbywać praktyki:
Załącz swoje CV: *
Dodaj plik w formacie PDF
List motywacyjny:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKF Polska tj. przez Spółkę PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz Spółkę PKF Consult BPO sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (jako Współadministratorzy) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na który aplikuję. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie: *
Wyrażam zgodę ponadto na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz Spółkę PKF Consult BPO sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (jako Współadministratorzy) w kolejnych rekrutacjach/naborach kandydatów – tj. przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie:
E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Pobierz pliki: