Forma realizacji zajęć

  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów , ćwiczeń praktycznych i rozwiązywania konkretnych problemów w formie zadań sytuacyjnych dla uczestników.
  • Przygotowujemy autorskie materiały szkoleniowe oraz prezentacje multimedialne
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.