Audyt finansowy jest dziedziną, w której specjalizujemy się od wielu lat, a nasze kompetencje potwierdzają największe instytucje finansowe na rynku polskim i zagranicznym.

Badanie sprawozdań finansowych
Dowiedz się więcej o nowych MSSF
Realizacja badania
Nowe obowiązki w zmienionej ustawie
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Karta Klienta online

Już od stycznia 2018 r. wchodzą w życie dwa nowe MSSF – MSSF 15 Umowy z Klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe. Wdrożenie kolejnego standardu MSSF 16 Leasing planowane jest na styczeń 2019 r. Nowe standardy mogą w istotny sposób wpłynąć na wartości wykazywane w sprawozdaniach finansowych jednostek oraz na wskaźniki rentowności, zadłużenia oraz na inne wskaźniki istotne w przypadku korzystania z zewnętrznych źródeł kapitału. Zmiany mogą także istotnie wpłynąć na raportowane interesariuszom wskaźniki KPI. W obliczu powyższego kluczowe wydaje się odpowiednie przygotowanie się do procesu wdrożenia, gruntowna analiza wpływu nowych standardów na sprawozdawczość Spółki oraz transparentny i merytoryczny dialog w tym zakresie  z akcjonariuszami i analitykami odnośnie nowych kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym oraz ich znaczenia. Fundamentalne znaczenia dla procesu implementacji ma podjęcie decyzji o sposobie wdrożenia zmian, tj. wyboru jednego z dwóch alternatywnych sposobów wdrożenia: pełnego lub zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż wdrożenie nowych zasad może wymagać gruntowanej analizy szeregu posiadanych umów, przemodelowania systemu gromadzenia i przetwarzania danych lub przemodelowania stosowanych systemów IT, czasu na implementację pozostaje bardzo niewiele.

Polecamy skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów PKF w procesie wdrożenia nowych MSSF.