Audyt finansowy jest dziedziną, w której specjalizujemy się od wielu lat, a nasze kompetencje potwierdzają największe instytucje finansowe na rynku polskim i zagranicznym.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
Dowiedz się więcej o nowych MSSF
Realizacja badania
Nowe obowiązki w zmienionej ustawie
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Karta Klienta online

Już od stycznia 2018 r. wchodzą w życie dwa nowe MSSF – MSSF 15 Umowy z Klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe. Wdrożenie kolejnego standardu MSSF 16 Leasing planowane jest na styczeń 2019 r. Nowe standardy mogą w istotny sposób wpłynąć na wartości wykazywane w sprawozdaniach finansowych jednostek oraz na wskaźniki rentowności, zadłużenia oraz na inne wskaźniki istotne w przypadku korzystania z zewnętrznych źródeł kapitału. Zmiany mogą także istotnie wpłynąć na raportowane interesariuszom wskaźniki KPI. W obliczu powyższego kluczowe wydaje się odpowiednie przygotowanie się do procesu wdrożenia, gruntowna analiza wpływu nowych standardów na sprawozdawczość Spółki oraz transparentny i merytoryczny dialog w tym zakresie  z akcjonariuszami i analitykami odnośnie nowych kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym oraz ich znaczenia. Fundamentalne znaczenia dla procesu implementacji ma podjęcie decyzji o sposobie wdrożenia zmian, tj. wyboru jednego z dwóch alternatywnych sposobów wdrożenia: pełnego lub zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż wdrożenie nowych zasad może wymagać gruntowanej analizy szeregu posiadanych umów, przemodelowania systemu gromadzenia i przetwarzania danych lub przemodelowania stosowanych systemów IT, czasu na implementację pozostaje bardzo niewiele.

Polecamy skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów PKF w procesie wdrożenia nowych MSSF.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.