Dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Od roku 2016 zniesiono barierę wieku 45+

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie działań w ramach kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Ponadto, pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Jakiej wysokości dofinansowanie do szkolenia możesz otrzymać?

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Maksymalna wartość dofinansowania na Pracownika to około 12 tys. zł netto.

Jak otrzymać finansowanie?

Środkami dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, a ubiegającym się jest zawsze pracodawca. Wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy. Po jego akceptacji (w terminie do 30 dni) i podpisaniu umowy, Powiatowy Urząd Pracy przeleje środki na konto firmy ubiegającej się o dofinansowanie. Środki przyznawane są w kolejności składania wniosków, aż do wyczerpania budżetu na dany okres. Należy, więc najpierw sprawdzić dostępność środków w miejscowym Urzędzie Pracy.

Jak spożytkować otrzymane środki?

Firma, która otrzyma zgodę na finansowanie, podpisuje umowę z PKF Consult na przeprowadzenie szkoleń dla wybranych wcześniej pracowników. Po realizacji szkolenia PKF Consult wystawia fakturę za usługę, firma opłaca ją z przyznanych środków oraz rozlicza się z Urzędem Pracy na podstawie opłaconego dokumentu.

PKF Consult pomoże Ci przejść proces ubiegania się o środki z Funduszu, którym dysponuje Powiatowy Urząd Pracy.

Czy chcesz podnosić swoje kwalifikacje, aby być konkurencyjnym na rynku pracy?
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, by Ci pomóc.

Zrób 1. krok: wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

Imię: *
Nazwisko: *
Stanowisko: *
Firma: *
Adres: *
E-mail: *
Telefon: *
Informacje dodatkowe:
Skąd dowiedzieliście się Państwo o szkoleniu:

Wysyłając formularz akceptujesz regulamin*. * pola obowiązkowe do uzupełnienia