Certyfikowani Doradcy ASO

Certyfikaty Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu przyznawane są przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie zdanego egzaminu.

Certyfikat nr 235/2011 Leszek Cienkowski                           

Certyfikat nr 100/2011 Paweł Sobkiewicz