Zakończone szkolenia

Formy zatrudniania pracowników i rozliczanie wynagrodzeń
26-27 września 2016 r. 
Wrocław

Koszty uzyskania przychodów 2016 w świetle aktualnych przepisów podatkowych i w księgach rachunkowych
6 września 2016 r. Warszawa

Obligacje według nowych regulacji jako instrument finansowania inwestycji
5 września 2016 r. Warszawa

Sprawozdania skonsolidowane. Zmiany w polskich regulacjach dotyczących zasad ich sporządzania
24 sierpnia 2016 r. Warszawa

Likwidacja, restrukturyzacja czy upadłość? Zmiany w 2016 roku
30-31 maja 2016 r. Warszawa

Audyt wewnętrzny w TFI
18 maja 2016 r. Warszawa

Fałszerstwa w sprawozdaniach finansowych - jak je wykrywać?
18 maja 2016 r. Warszawa

Cash flow w praktyce
17 maja 2016 r. Warszawa

Sprawozdania skonsolidowane. Zmiany w polskich regulacjach dotyczące zasad ich sporządzania za 2015 rok
7 kwietnia 2016 r. Warszawa

Cash flow w praktyce
1 marca 2016 r. Warszawa

Podatki CIT, PIT i VAT w 2015 i 2016 roku - nowelizacja ustaw, orzecznictwo oraz aktualne problemy
9 lutego 2016 r. Warszawa

Instrumenty Finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
28 stycznia 2016 r. Warszawa

Prawo pracy – zmiany w 2016 r.
12 stycznia 2016 r. Warszawa

Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych
12 stycznia 2016 r. Warszawa

Podatki CIT, PIT i VAT w 2015 i 2016 roku - nowelizacja ustaw, orzecznictwo oraz aktualne problemy
11 stycznia 2016 r. Warszawa

Finanse dla niefinansistów
15-16 grudnia 2015 r. Warszawa

Przeprowadzanie i dokumentacja poszczególnych etapów badania sprawozdań finansowych wg MSB i KRSF
10-11 grudnia 2015 r. Warszawa

Amortyzacja środków trwałych - ujęcie rachunkowe i podatkowe
10 grudnia 2015 r. Warszawa

Zarządzanie przez cele
09-10 grudnia 2015 r. Warszawa

Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa
9-10 grudnia 2015 r. Warszawa

Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych
9 grudnia 2015 r. Warszawa

Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju
8 grudnia 2015 r. Warszawa

Kontroling wskaźnikowy
8 grudnia 2015 r. Warszawa

Strategia firmy: opracowanie, wdrożenie i analiza z wykorzystaniem ZKW (BSC)
19-20 listopada 2015 r. Warszawa

Wpływ zmian w Ustawie o Rachunkowości na działalność spółek
5 listopada 2015 r. Warszawa

Kontroling personalny
5 listopada 2015 r. Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych
2-3 listopada 2015 r. Warszawa

Inwentaryzacja roczna - zasady przeprowadzania oraz stwierdzania różnic
26 października 2015 r. Łódź

Inwentaryzacja roczna - zasady przeprowadzania oraz stwierdzania różnic
20 października 2015 r. Warszawa

Obowiązki informacyjno-dokumentowe w zakresie reprezentacji spółki przy zawieraniu umów
14 października 2015 r. Warszawa

Obowiązki informacyjno-dokumentowe w zakresie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników
08 października 2015 r. Warszawa

Ścieżka dojścia do partnerstwa publiczno-prywatnego
1 października 2015 r. Warszawa

Przygotowanie zamówienia publicznego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa zamówień publicznych
30 września 2015 r. Warszawa

Pozycja wspólnika mniejszościowego w spółce kapitałowej
29 września 2015 r. Warszawa

Reklama, reprezentacja, pozostałe formy wsparcia sprzedaży oraz świadczenia na rzecz pracowników
24 września 2015 r. Warszawa

Optymalne formy prawne firmy rodzinnej
23 września 2015 r. Warszawa

Samochód w działalności gospodarczej w 2015 r. - aspekt podatkowy
22 września 2015 r. Warszawa

Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych
17 września 2015 r. Warszawa

Podatek dochodowy od osób prawnych
15-16 września 2015 r. Warszawa

Dofinansowanie dla projektów B+R oraz inwestycyjnych
15 lipca 2015 r. Warszawa

Dotacje dla przedsiębiorców na projekty proekologiczne
13 lipca 2015 r. Warszawa

Dotacje dla firm z branży medycznej
7 lipca 2015 r. Warszawa

Błędy w zamówieniach publicznych po stronie Zamawiającego w świetle wyników kontroli doraźnych
23 czerwca 2015 r. Warszawa

Zamówienie publiczne do 30 000 EUR - jak skutecznie i sprawnie je realizować
16 czerwca 2015 r. Warszawa