Szkolenia obligatoryjne
dla biegłych rewidentów

Od 1999 r. w ramach obowiązkowego dokształcania biegłych rewidentów prowadzimy obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów, organizowane na podstawie certyfikatu, zezwolenia wydawanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.