26.06
2017
30.06
2017
08.11
2016
poprzednia następna

Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach

Program szkolenia

1. ZASADY OSKŁADKOWANIA UMÓW ZLECEŃ PRZY ZBIEGU TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ

Zasady ogólne

 1. Zakaz zastępowania umowy o pracę umową zlecenia.
 2. Różnice między umową zlecenia, a umową o dzieło.
 3. Zawieranie i rozwiązywanie umów.
 4. Jak uniknąć zakwestionowania zawartych umów przez ZUS i PIP.

Koszty uzyskania przychodów

Zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów

 • 20%,
 • 50%,
 • rzeczywistych. 

Składki ZUS od umów cywilnoprawnych

1. Kiedy umowa o dzieło jest oskładkowana.

2. Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej.

 • z osobą nieposiadającą innych tytułów do ubezpieczeń,
 • z własnym pracownikiem,
 • z pracownikiem obcego podmiotu, z omówieniem wpływu terminu wypłaty na zasady podlegania ubezpieczeniom
 • z osobą wykonującą kilka umów zleceń,
 • z emerytem lub rencistą,
 • z uczniem lub studentem,
 • z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim), wychowawczym,
 • z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym.

3. Praktyczna wartość informacji i oświadczenia zleceniobiorcy o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń i konsekwencje niepowiadomienia płatnika o zaistniałych zmianach.

4. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

 • podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu jako konsekwencja przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
 • ubezpieczenie chorobowe tylko dla objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

5. Zwolnienie z opłacania od umów zleceń składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 • podmioty zwolnione z odprowadzania składek na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
 • zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy z uwagi na wysokość miesięcznego przychodu,
 • zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy z uwagi na wiek wykonawcy zlecenia. 

6. Umowy zlecenia do 200 zł, tzw. „małe umowy”

 • podatek zryczałtowany od „małych umów”,
 • kiedy „mała umowa” nie będzie podlegała ryczałtowemu opodatkowaniu, mimo że wynagrodzenie z racji jej wykonywania nie przekracza 200 zł.
 • oskładkowanie „małych umów”.

7. Umowa o pracę po umowie zlecenia.

8. Zgłaszanie zleceniobiorców w ZUS

 • do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,

9. Informacja płatnika składek PIT-11 i PIT-8AR.

2. STOSOWANIE MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ

1. Ustawowa definicja wykonawcy zlecenia i świadczącego usługi w kontekście obowiązku zagwarantowania minimalnej stawki godzinowej wykonawcy zlecenia i świadczącemu usługi.

2. Minimalna stawka godzinowa, a wynagrodzenie zleceniodawcy określone w stawce miesięcznej.

3. Rejestr godzin poświęconych na realizację zlecenia i zasady potwierdzania liczby godzin.

 • postanowienia zawarte w umowie,
 • brak postanowień w umowie,
 • ewidencja dzienna, tygodniowa, miesięczna,
 • wykaz godzin wykonywania zlecenia na rachunku do umowy,
 • wykaz godzin wykonywania usługi na rachunku lub fakturze VAT.

4. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

5. Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej

 • z uwagi na formę wykonywania zlecenia i wynagrodzenie,
 • z uwagi na rodzaj świadczonych usług,
 • umowa uaktywniająca zawarta z nianią,
 • z uwagi na status przedsiębiorcy.

3.SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZALICZANE DO MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ ZRÓWNANIE JEGO WYSOKOŚCI DLA WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD 1 STYCZNIA 2017 R.

1. Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane przy kalkulowaniu wysokości płacy minimalnej.

2. wysokość płacy minimalnej dla pracownika w pierwszym roku kariery zawodowej.

4
. POMNIEJSZANIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO WYSOKOŚCI ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY W PRZYPADKU WYPŁATY W JEDNYM MIESIĄCU NISKIEGO. WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ LUB ZA CHOROBĘ I ZASIŁKU CHOROBOWEGO.

1. Porównywanie wyliczonej składki zdrowotnej z wysokością zaliczki na podatek dochodowy w razie wypłaty wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu w świetle wyroku Sadu Najwyższego.

5. KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2017 R. I WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZBIEGU TYTUŁÓW DO POTRĄCEŃ.

1. Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r.

2. Zmiana przepisów dotyczących dokonywania potrąceń przy zbiegu zajęcia administracyjnego i komorniczego.

3. Zbieg egzekucji sum egzekwowanych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych i należności niezwiązanych z alimentami.

4. Możliwość potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia w zależności od charakteru nadpłaty.

4. Zakres potrąceń dobrowolnych w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika obciążone jest zajęciem obowiązkowym.

5. Pojęcie zaliczki udzielonej pracownikowi jako podlegającej potrąceniom obowiązkowym.


6. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I REGULAMINU WYNAGRADZANIA PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

7. STANOWISKO RESORTU PRACY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Z PROGRAMU „RODZINA 500 +” W KONTEKŚCIE USTALANIA DOCHODU NA POTRZEBY ZFŚS.

Partnerzy medialni:


                
   

   Katarzyna Szymczyk
   Koordynator ds. szkoleń

   katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl
   tel.: 22 560 76 55

 

strefa inwestora
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy adresowej systemu Newsletter. Od tej pory, będziesz otrzymywał wszystkie ważne informacje.
Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF.
Zamknij

Dziękujemy, że jesteś z nami

Twój adres e-mail znajduje się już w naszej bazie danych. Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF. W przypadku problemów prosimy o kontakt z marketing@pkfpolska.pl.
Zamknij