Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
08.11
2016
01.01
1970
poprzednia następna

Samokształcenie IV - e-learning

Program szkolenia

Moduł IV – Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe

Wprowadzenie

 1. Istota partnerstwa publiczno - prywatnego
 2. Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach użyteczności publicznej - współczesne miejsce i znaczenie sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej w Polsce i na świecie
 3. Korzyści i ryzyko wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego

II. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako podstawa prawna partnerstwa publiczno-prywatnego

 1. Omówienie definicji
 2. Wybór partnera prywatnego
 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego
 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki
 5. Przepisy z zakresu finansów publicznych

III. Ramy prawne PPP w Polsce – omówienie przydatnych zapisów następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 2. Ustawa prawo zamówień publicznych
 3. Ustawa o gospodarce komunalnej
 4. Ustawa o finansach publicznych
 5. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 6. Ustawa o autostradach płatnych 

IV. Możliwe formy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

 1. Modele współpracy w świetle partnerstwa publiczno prawnego
 • Modele PPP stosowane najczęściej:
  • BOT (Build-Operate-Transfer)
  • DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate)
  • BOO (ang. Build-Own-Operate)
 • Pozostałe modele:
  • BDO – Build, Develop, Operate
  • BOR – Build, Operate, Renew
  • BOOT – Build, Own, Operate, Transfer
  • BTL – Build, Transfer&Lease
  • DBFM+O – Design, Build, Finance&Maintain + Separate Operations
  • DBFMOT – Design, Build, Finance, Maintain, Operate&Transfer
  • MMO - Modernize, Maintain&Operate

2. Partnerstwo publiczno – prywatne bez powoływania spółki o kapitale mieszanym
3. Partnerstwo publiczno – prywatne z powołaniem spółki o kapitale mieszanym
4. Współpraca w ramach koncesji

 • Koncesja na roboty budowlane
 • Koncesja na usługi

5. Hybrydowe partnerstwo publiczno – prywatne
6. Przykłady praktyczne

V. Usystematyzowanie różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego i prywatnego

 1. Pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych
 2. Funkcje i zadania finansów publicznych
 3. Charakterystyka środków publicznych: dochodów, przychodów oraz wydatków publicznych.
 4. Porównanie finansów publicznych i prywatnych
 5. Analiza różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora finansów publicznych i prywatnych

VI. Wybrane problemy finansowe w projektach PPP

Rozliczenia pomiędzy stronami PPP

 1. Wkłady kapitałowe do spółki
 2. Formy wkładów własnych
 3. Wynagrodzenie podmiotu prywatnego
 4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 5. Kwalifikowalność wydatków w projektach hybrydowych
 6. Refundacja wydatków kwalifikowanych na rachunek powierniczy
 7. Źródła finansowania inwestycji PPP
 8. Trwałość w hybrydowych projektach PPP
 9. Opcje zagospodarowania infrastruktury po zakończeniu umowy PPP
 10. Kontrole i audyt finansowy w PPP
 11. Zadanie sytuacyjne

VII. Zasady rachunkowości w projektach PPP

 1. Formy realizacji projektów PPP
 2. Ogólne zasady rachunkowości w projektach PPP
  • Przepisy i zasady regulujące rachunkowość w projektach PPP po stronie partnerów
  • Polityka rachunkowości u partnerów w projektach PPP
  • Ewidencja szczegółowa wydatków kwalifikowanych w projektach hybrydowych PPP

3. Interpretacja KIMSF 12 - Umowy na usługi koncesjonowane - w projektach PPP

 • Zakres KIMSF 12
 • Odwołania do innych MSR w KIMSF 12
  • Omówienie istotnych uregulowań
  • Traktowanie praw koncesjobiorcy do infrastruktury
  • Ujmowanie i wycena wynagrodzeń umownych
  • Usługi budowlane i modernizacyjne
  • Wynagrodzenie przekazywane koncesjobiorcy przez koncesjodawcę
  • Usługi eksploatacyjne
  • Zobowiązania umowne do przywrócenia infrastruktury do określonego poziomu sprawności
  • Koszty finansowania zewnętrznego ponoszone przez koncesjobiorcę
  • Składnik aktywów finansowych
  • Wartość niematerialna
  • Elementy przekazane koncesjobiorcy przez koncesjodawcę

  Przykłady

  VIII. Wybrane aspekty podatkowe w projektach PPP

  1. VAT
  2. Podatek dochodowy
  3. Podatek od nieruchomości
  4. PCC
  5. Pozostałe aspekty podatkowe
  6. Przykłady zastosowania

  IX. Sprawozdawczość w projektach PPP

  1. Bilans
  2. Rachunek Zysków i Strat
  3. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  4. Wpływ PPP na dług publiczny
  5. Przykład

  Sprawdzian wiadomości

  Rachunkowość: całkowity czas trwania modułu szkoleniowego to 8 godzin zajęć

  strefa inwestora
  GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu

  Ta strona używa cookie

  Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  zamknij

  Dziękujemy za Twoje zaufanie

  Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy adresowej systemu Newsletter. Od tej pory, będziesz otrzymywał wszystkie ważne informacje.
  Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF.
  Zamknij

  Dziękujemy, że jesteś z nami

  Twój adres e-mail znajduje się już w naszej bazie danych. Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF. W przypadku problemów prosimy o kontakt z marketing@pkfpolska.pl.
  Zamknij