Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
08.11
2016
01.01
1970
poprzednia następna

Samokształcenie I - e-learning

Program szkolenia

Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym

I. Istota porównywalności sprawozdań finansowych a zasada ciągłości

II. Regulacje w rachunkowości – polskie i międzynarodowe w zakresie zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawiania błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

2.1. Regulacje ustawy o rachunkowości i KSR 7

2.2. Regulacje międzynarodowych standardów rachunkowości

III. Zagadnienia ogólne

3.1. Regulacje polskie

3.2. Regulacje międzynarodowe

IV. Zasady rachunkowości i ich zmiany – regulacje polskie

4.1. Regulacje ustawy o rachunkowości

4.2. Ujęcie zmian zasad rachunkowości wg KSR 7

4.2.1. Zakres regulacji KSR 7 w zakresie zmian zasad rachunkowości

  • Zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń
  • Metody wyceny aktywów i pasywów
  • Metody ustalania wyniku finansowego
  • Ujawnienia i prezentacja

4.2.2. Uzasadnienia zmian polityki rachunkowości
4.2.3. Obligatoryjne i fakultatywne zmiany zasad rachunkowości
4.2.4. Zdarzenia nie kwalifikowane jako zmiana polityki rachunkowości

  • Przyjęcie w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji - przykłady i zadania
  • Przyjęcie nowej zasady rachunkowości do zdarzeń, które uprzednio nie występowały - przykłady i zadania
  • Zmiany wysokości wartości szacunkowych - przykłady i zadania

4.2.5. Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zmian zasad rachunkowości

  • Podejście retrospektywne
  • Kryteria zastosowania podejścia retrospektywnego
  • Ujęcie i prezentacja zmian zasad rachunkowości w podejściu retrospektywnym

4.2.6. Ujęcie zmian zasad rachunkowości w przypadku, gdy zmiany przepisówo rachunkowości powodują obligatoryjną zmianę zasad
4.2.7. Zadania i przykłady ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości

V. Wartości szacunkowe

5.1. Przykłady ustalenia wartości szacunkowych dla wyceny poszczególnych pozycji sprawozdawczych

5.2. Wymogi w zakresie weryfikacji i aktualizacji wartości szacunkowych

5.3. Odróżnianie zmian polityki rachunkowości od zmian wartości szacunkowych

5.4. Skutki zmian wartości szacunkowych

5.4.1. Podejście prospektywne ujęcia zmian wartości szacunkowych
5.4.2. Ujęcie w informacji dodatkowej i objaśnieniach

5.5. Zadania i przykłady

VI. Poprawianie błędów

6.1. Błędy popełnione w latach poprzednich

6.2. Istotność błędu

6.3. Poprawianie błędów

6.4. Zmiany nie stanowiące korekty błędów

6.5. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków korekty błędów

6.5.1. Popełnionych w bieżącym roku obrotowym
6.5.2. Popełnionych w poprzednich latach obrotowych

6.6. Ujawnienia w zakresie błędów

6.7. Zadania i przykłady

VII. Zdarzenia po dniu bilansowym

7.1. Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy  - ujęcie i prezentacja

7.1.1. Istotne informacje uzyskane po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
7.1.2. Istotne informacje uzyskane po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem
7.1.3. Nieistotne informacje otrzymane po dniu bilansowym

7.2. Zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania: prezentacja

7.3. Zadania i przykłady

VIII. Porównywalność sprawozdań finansowych

8.1. Istota porównywalności sprawozdań finansowych a użyteczność danych sprawozdawczych

8.2. Zakłócenia porównywalności danych

8.3. Zdarzenia nie uznawane jako zakłócenia porównywalności danych

8.4. Dane porównawcze a dane porównywalne

8.5. Różne długości okresów sprawozdawczych

8.6. Prezentacja sprawozdania w przypadku zakłóceń porównywalności

8.6.1. Przykłady prezentacji porównywalnych danych porównawczych
8.6.2. Nieznaczna liczba porównywalnych danych porównawczych

IX. Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy regulacjami polskimi a MSSF w zakresie ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianiu błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

X. Sprawdzian wiadomości

strefa inwestora
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy adresowej systemu Newsletter. Od tej pory, będziesz otrzymywał wszystkie ważne informacje.
Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF.
Zamknij

Dziękujemy, że jesteś z nami

Twój adres e-mail znajduje się już w naszej bazie danych. Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF. W przypadku problemów prosimy o kontakt z marketing@pkfpolska.pl.
Zamknij