Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
08.11
2016
01.01
1970
poprzednia następna

Szkolenie e-learningowe Moduł VIII

Program szkolenia

Moduł VIII - Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym 8 godz. (rachunkowość)

I. PRAWNE ASPEKTY ŁĄCZENIA PODZIAŁU I PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOSTEK

1.1.   Prawne aspekty połączenia spółek

  • Zdolność do łączenia się spółek
  • Sposoby łączenia się spółek
  • Fazy procesu łączenia się spółek
  • Uproszczone łączenie się spółek
  • Skutki prawne połączenia
  • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o połączeniu

 1.2.   Prawne aspekty podziału spółek

  • Zdolność do podziału spółek
  • Sposoby podziału spółek
  • Fazy procesu podziału spółek
  • Skutki prawne podziału
  • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o podziale

1.3.   Prawne aspekty przekształcenia spółek

  • Zdolność do przekształcenia spółek
  • Fazy procesu przekształcenia spółek
  • Skutki prawne przekształcenia
  • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o przekształceniu

 II. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO                                                                                   

 2.1.   Standardy rachunkowości dotyczące połączeń spółek

2.2.  Wpływ informacji z planu połączenia na ujęcie rozliczenia, parytety wymiany

2.3.  Kryteria wyboru metody rozliczenia połączenia spółek (metoda nabycia, metoda łączenia udziałów)

2.4. Metoda nabycia

  • Zasady wyceny
  • Ustalenie wartości godziwej aktywów netto spółki przejmowanej
  • Ustalenie ceny przejęcia
  • Ustalenie wartości firmy, amortyzacja wartości firmy, odpisy aktualizujące wartość firmy
  • Rozliczenie połączenia spółek, które pozostawały w stosunku podporządkowania
  • Korekty i wyłączenia w scalonych bilansach łączących się spółek
  • Prezentacja rachunku zysków i strat w metodzie nabycia

2.5.  Metoda łączenia udziałów

  • Wycena aktywów i pasywów dla celów połączenia
  • Etapy rozliczenia połączenia spółek metodą łączenia udziałów
  • Przykłady wyłączeń i korekt w połączonych bilansie i rachunku zysków i strat
  • Zasady prezentacji połączonego sprawozdania
  • Zadania

2.6. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2.7.  Zestawienie różnic w rozliczeniu połączeń metodą nabycia i metodą łączenia udziałów

2.8. Otwarcie i zamknięcie ksiąg

2.9. Inwentaryzacja

2.10.Ujawnienia w zakresie połączeń spółek

2.11.Obowiązek badania sprawozdań finansowych

 III. PODZIAŁ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH                                                                          

3.1.   Regulacje w zakresie rachunkowych standardów rozliczenia podziału spółek

3.2.   Aspekty rachunkowe rozliczenia podziału przez metodę nabycia i metodę łączenia udziałów

3.3.   Przykłady - ujawnienia

 

IV. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK                                                                                               

4.1.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe

4.2.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

4.3.   Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

 

V. ROZLICZENIA RACHUNKOWE POŁĄCZEŃ, PODZIAŁÓW I PRZEKSZTAŁCEŃ SPÓŁEK W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI                           

5.1.   Zastosowanie MSSF-3 i innych standardów w zakresie rozliczenia połączenia

5.2.   Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów przejmowanych

5.3.   Wynagrodzenie za przejęcie

5.4.   Ujmowanie kosztów bezpośrednich związanych z przejęciem

5.5.   Wartość firmy, testy utraty wartości

5.6.   Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie

5.7.   Nabycie po okazyjnej cenie

5.8.   Przykłady połączeń, podziałów

VI. RÓŻNICE ROZLICZENIA POŁĄCZEŃ PRZEKSZTAŁCEŃ I PODZIAŁÓW POMIĘDZY REGULACJAMI POLSKIMI I MSR                                                                                          

VII. ASPEKTY PODATKOWE                                                                                                       

7.1.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych

7.2.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie podziałów spółek

7.3.   Uwarunkowania podatkowe w zakresie przekształceń spółek

 

Sprawdzian wiadomości                                                                                                                 

strefa inwestora
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy adresowej systemu Newsletter. Od tej pory, będziesz otrzymywał wszystkie ważne informacje.
Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF.
Zamknij

Dziękujemy, że jesteś z nami

Twój adres e-mail znajduje się już w naszej bazie danych. Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF. W przypadku problemów prosimy o kontakt z marketing@pkfpolska.pl.
Zamknij