Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
08.11
2016
poprzednia następna

Szkolenie e-learningowe Moduł I

Program szkolenia

Moduł I - Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym 16 godz. (rewizja finansowa) 

I.     Wprowadzenie – Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

 1. Struktura regulacji wydawanych przez IAASB oraz wykaz standardów
 2. Zakres regulacji dotyczących usług atestacyjnych . Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych.
 3. Zakres regulacji dotyczący usług pokrewnych
 4. Polskie regulacje dotyczące realizacji usług biegłego rewidenta
 5. Usługi atestacyjne a usługi poświadczające

II.    Przegląd usług wykonywanych przez biegłych rewidentów6. a regulacje w zakresie ich kwalifikacji. Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

1. Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych oraz regulacje MSUA 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

1.1.   Cel standardu
1.2.   Poziom zapewnienia
1.3.   Zakres stosowania
1.4.   Wymogi etyczne
1.5.   Kontrola jakości
1.6.   Podjęcie wykonania usługi i warunki umowy

2. Zaplanowanie i przeprowadzenie usługi atestacyjnej innej niż badanie i przegląd historycznych informacji finansowych

2.1.   Charakterystyka zagadnienia i kryteria oceny
2.2.   Realizacja usługi i źródła dochodów
2.3.   Analiza jednostki i otoczenia, szacowanie ryzyka
2.4.   Przewidywani uczestnicy i cel usługi a istotność i ryzyko
2.5.   Planowanie zespołu atestacyjnego
2.6.   Dokumentacja z usługi
2.7.   Sprawozdanie z usługi atestacyjnej
2.8.   Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

3. Przykłady i zadania sytuacyjne

III.   Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych 3400 – sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych

1. Zagadnienia wprowadzające

1.1.   Dowody potwierdzające:

-    założenia oparte na najlepszych szacunkach
-    poprawne przygotowanie prognoz na podstawie założeń
-    poprawna prezentacja prognoz
-    spójność z zasadami rachunkowości

1.2. Zapewnienie dotyczące prognozowanych informacji (umiarkowana pewność)
1.3. Warunki podjęcia wykonania

2. Realizacja usług

2.1.   Sprawdzenie informacji
2.2.   Prezentacja i ujawnianie
2.3.   Sprawozdanie ze sprawdzenia prognozowanej informacji

3. Przykłady i zadania sytuacyjne

IV.   Usługi atestacyjne świadczone na podstawie prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

 1. Usługi rewizji, atestacyjne i pokrewne w procesach upublicznienia akcji
 2. Przegląd zagadnień prawnych
 3. Historyczne informacje finansowe i ich badanie
 4. Moduł informacji finansowej „pro forma”
 5. Informacja o prognozach i szacunkach
 6. Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
 7. MSB800 Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne
 8. Przykłady i zadania sytuacyjne

V.    Inne usługi atestacyjne w praktyce

 1. Badanie informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych oraz sprawozdań wyborczych
 2. Usługi atestacyjne świadczone na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych

2.1.   Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

2.2.   Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

2.3.   Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza

2.4.   Badania wkładów niepieniężnych na podwyższenie kapitału podstawowego spółki akcyjnej

2.5.   Badania biegłego rewidenta bilansu i rachunku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki

2.6.   Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółki

3. Inne przykłady usług atestacyjnych, innych niż badania i przeglądy informacji finansowej
4. Przykłady i zadania sytuacyjne

VI.   Raporty atestacyjne dotyczące kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi
zgodnie z MSUA 3402 – zagadnienia teoretyczne i praktyczne
 

VII.  Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400

 1. Cel usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur
 2. Określenie warunków wykonania usługi
 3. Planowanie usługi
 4. Dokumentacja, procedury i dowody
 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z wykonania usługi
 6. Przykłady i zadania sytuacyjne

VIII. Kompilacja informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standard Usług
Pokrewnych 4410

 1. Cel usługi kompilacji
 2. Określenie warunków usług kompilacji
 3. Planowanie, dokumentacja i procedury usług kompilacji
 4. Sprawozdanie z wykonania usługi
 5. Przykłady i zadania sytuacyjne

IX.   Wykorzystanie postanowień regulacji w zakresie wykonywania usług pokrewnych w praktyce

 1. W zakresie usług rachunkowych
 2. W zakresie usług analiz ekonomicznych, ekspertyz i wycen (w tym due diligence)
 3. W zakresie usług doradztwa
 4. Przykłady i zadania sytuacyjne 

X.    Stosowanie zasad etyki i wymogów kontroli jakości przy świadczeniu usług innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

Sprawdzian wiadomości

strefa inwestora
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy adresowej systemu Newsletter. Od tej pory, będziesz otrzymywał wszystkie ważne informacje.
Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF.
Zamknij

Dziękujemy, że jesteś z nami

Twój adres e-mail znajduje się już w naszej bazie danych. Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF. W przypadku problemów prosimy o kontakt z marketing@pkfpolska.pl.
Zamknij