Nowa odsłona strony szkoleń Centrum Edukacji PKF

Miło nam poinformować, iż z dniem dzisiejszym ruszyła nowa strona internetowa dedykowana organizowanym przez nas projektom szkoleniowym i konferencyjnym. Pod adresem www.pkfszkolenia.pl, znajdziecie Państwo informacje o wszelkich planowanych szkoleniach otwartych, zamkniętych, obligatoryjnych oraz e-learningowych oferowanych przez Centrum Edukacji PKF Consult.

Uwaga!!! Każdy uczestnik szkolenia zgłaszający się poprzez naszą nową stronę www na szkolenie otwarte, otrzyma od nas 10% rabatu na udział w wybranym programie. Promocja ważna do 31 października 2017 roku!

W najbliższym czasie oferujemy szkolenia:

Nowe regulacje w zakresie Komitetów Audytu w spółkach publicznych (05 września 2017r.)

W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu, analizie zostaną poddane obowiązki dokumentacyjne JZP odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu lub regulaminu działania rady nadzorczej. Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne (12 września 2017r.)

W ramach szkolenia omówione zostaną sposoby rozpoznawania autentyczności dokumentów, fałszowania pism oraz technik ich zabezpieczenia.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości MSR MSSF Vademecum wiedzy praktycznej oraz najnowsze wymagania w tym zakresie (19 września 2017r.)

Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu systemu MSSF/MSR i jego zastosowania w praktyce zarówno w spółkach stosujące MSR/MSSF jaki i w spółkach, które co do zasady stosuję przepisy ustawy o rachunkowości.Zbuduj własne narzędzie do wyceny firmy. Warsztaty z modelowania finansowego. Analiza wartości firmy (21-22 września 2017r.)

Podczas szkolenia przedstawione zostaną metody budowania projekcji finansowych i wyceny firmy a także wzajemne relacje i wrażliwość pomiędzy założeniami modelu projekcji finansowych a parametrami wyceny mnożnikowej i DCF. W trakcie warsztatów pokażemy jak analizować i interpretować poszczególne dane niezbędne do wyceny oraz jak kształtować wartość firmy. W kilka godzin nauczymy jak sporządzić szczegółowy model wyceny DCF współpracujący z modelem biznesowym firmy.

Serdecznie zapraszamy!